Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2018

2017

2012

  • Nayar, Usha S.; Hagen, Ingunn; Nayar, Priya; Jacobsen, Dan Yngve. (2012) Mental Health for the Media Generation: Balancing Coping and Riskiness. Child and Adolescent Mental Health.

2009

2006

  • Jacobsen, Dan Yngve. (2006) Studentrespons systemer (SRS)- hjelp til interaktivitet i store klasser?. 2006.

2004

  • Jacobsen, Dan Yngve. (2004) Students� understanding of frame-factor and the influence on PBL tutorials. Maggi Savin-Baden & Kay Wilkie (Eds.): Challenging Research into Problem-based learning. (Forthcomming).
  • Jacobsen, Dan Yngve. (2004) The Influence of Participants' Reception of Problem-based Learning on Problem-based Learning Tutorials. Challenging Research in Problem-based Learning.

2002

  • Jacobsen, Dan Yngve. (2002) Lycke, Kirsten H. (red): Kommunikasjonsprosesser i problembaserte læringsgrupper. Cappelen Damm Akademisk. 2002. ISBN 82-02-21244-8. Perspektiver på problembasert læring.

1999

  • Jacobsen, Dan Yngve. (1999) Problembasert læring og kulturer for læring. Kognitive, affektive og sosialpsykologiske aspekter. UNIPED (Tromsø).