Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver

  • IT-drift
  • Konfigurering og drift av webtjenere og infrastruktur
  • Konfigurering, programmering, drift av studentdatasaler
  • Innkjøp av datautstyr
  • Teknisk support