Bakgrunn og aktiviteter

 

Jeg er stipendiat i allmenn litteraturvitenskap, og er utdannet i faget ved universitetene i Tromsø og Oslo.

 

Faglige interesser

 

     • Kysten og havet i litteraturen

     • Knut Hamsuns forfatterskap

     • Litterære adaptasjoner

 

Undervisning

 

ALIT1104 – Nyere poetikk og moderne litteraturteori

 

Mitt doktorgradsprosjekt

 

Jeg arbeider med det tverrfaglige prosjektet ‘Havlandet Norge’ (http://www.ntnu.edu/oceans/havlandet-norge), initiert av Norsk senter for barneforskning, Institutt for pedagogikk og livslang læring. Mitt bidrag består av å belyse hvordan ulike kystsamfunn er fremstilt og representert i litteratur, for med det å særlig undersøke hvordan temaer som overlevert kunnskap gjennom generasjoner, næringsvirksomhet, historie og stedsidentitet fremstår i et komparativt lys.