Bakgrunn og aktiviteter

Administrative oppgaver for CIUS, bl.a; NFR rapportering, årsrapport,arrangement/konferanse, bestilling og internkommunikasjon. Oppfølging av CIUS` PhD og Post Docs(intern kompetanseheving med mere).