Bakgrunn og aktiviteter

Har mastergrad i bioteknologi fra NTNU, med spesialisering i molekylærgenetikk og mikrobiologi, og PhD fra NMBU i molekylær mikrobiologi, hvor jeg har jobbet med antimikrobielle peptider (bakteriosiner) produsert av melkesyrebakterier.

Er nå postdoktor i mikrobiologi-gruppa ved LBK, hvor jeg jobber med et prosjekt som omhandler regulering av shigatoksiner og andre virulensfaktorer hos shigatoksinproduserende E. coli.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Nes, Ingolf; Gabrielsen, Christina; Brede, Dag Anders; Diep, Dzung Bao. (2015) Novel Developments in Bacteriocins from Lactic Acid Bacteria. Biotechnology of Lactic Acid Bacteria: Novel Applications.

Rapport/avhandling

  • Gabrielsen, Christina. (2013) Full circle: Genetics, biosynthesis, mode of action and resistance mechanisms of the bacteriocin garvicin ML. 2013. ISBN 978-82-575-1168-5.
  • Gabrielsen, Christina. (2009) Investigating use of the XylS/Pm expression system for production of recombinant proteins in Streptomyces spp. 2009.