Bakgrunn og aktiviteter

Innovasjonsrådgiver i Helse Møre og Romsdal HF, med doktorgrad i Klinisk Medisin ved NTNTU innen pustestyrt strålebehandling.

Utdannet fysiker ved NTNU i 1997, og har jobbet innen medisinsk fysikk siden 2000. Ansatt ved Kreftavdelingen Helse Møre og Romsdal HF siden 2001. Sertifisert som Medisinsk fysiker spesialist og var seksjonsleder for medisinske fysikere ved Ålesund sjukehus inntil 2017.

Jobbet som 50% doktorgradsstudent i perioden 2014-2018. Graden var et inovasjonsprosjekt innen pustestyrt strålebehandling ved brystkreft.

Forskningsavktiviteten har tidligere vært innen ultraviolette solstråler, samt sirkumnutasjoner for planter i vektløs tilstand. De seneste år er også 4 postere publisert på den europeiske stråleterapikonferansen ESTRO. Regionalt jobbes det også med forskningsaktivitet innen en randomisert fase-3-studie innen  prostatabehandling; RIC-studien. En større regional studie innen langtidsbivirkninger av stråleterapi ble intiert med utgangspunkt i doktorgraden - COBRA-studien; 250 pasienter inkluderes i perioden 2017-2020.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Jensen, Christer André. (1997) Spektrale målinger av ultrafiolett stråling i Trondheim. 1997.