Bakgrunn og aktiviteter

- Saksbehandling, rådgivning, lederstøtte, rapportering og utredning innen HR-området - Rekrutterings- og valgprosesser - Referent LOSAM - IA-kontakt