Bakgrunn og aktiviteter

Utdannet Cand. Polit. i sosialantropologi ved NTNU. Har erfaring fra flere større statlige organisasjoner som UDI og NAV. Har arbeidet som HR-rådgiver siden 2012, og ved NTNU Vitenskapsmuseet siden 2014.

- Saksbehandling, rådgivning, lederstøtte, rapportering og utredning innen HR-området - Rekrutterings- og valgprosesser - Referent LOSAM - IA-kontakt