Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder

Forskerutdanning

BOA støtte

  • Fakultets EU rådgiver
  • NFR
  • EEA og andre finansieringsskilder
  • Dokumentering og arkivering av fakultets BOA arbeid i Ephorte

Fakultets koordinator på Program for Anvendt Etikk

Fakultets CRISTIN superbruker

  • Registreringsveiledning
  • Internkontroll
  • Informasjon om publiseringsstøtte

 

 

Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Attanapola, Chamila Thushari; Brun, Cathrine; Lund, Ragnhild. (2009) Gender and Post-tsunami Recovery. 2009. ISBN 978-955-1772-44-4.

Del av bok/rapport

  • Attanapola, Chamila Thushari. (2014) Ignored voices of globalization: women’s agency in coping with human rights violations in an export processing zone in Sri Lanka. Alternative Development: Unravelling Marginalization, Voicing Change.
  • Attanapola, Chamila Thushari. (2014) Narrating migration and health: Complexity of perceptions and experiences among Asian immigrant women in Trondheim, Norway. Geography and Health A Nordic Outlook.

Rapport/avhandling