Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder:

  • Jeg er veileder ved NTNU Karriere

Tema i veiledningssamtaler kan være:

- Utdanningsvalg
- Bevisstgjøring av din kompetanse
- Jobbsøkerprosessen
- Studievaner

Du kan bestille veiledningstime på NTNU Karrieres nettside (online booking), både for personlig møte i Trondheim og på skype/ telefon. Vi tilbyr også drop-in for tilbakemelding på CV/ søknad i Trondheim. 

Andre oppgaver:

  • Ansvarlig for Sosiale medier og markedsføring NTNU Karriere
  • Ansvarlig for nettsidene NTNU Karriere
  • Nettkontakt avdeling for studenttjenester

 

NTNU Karriere tilbyr kurs, veiledning og hjelp til ditt utdanningsvalg, det å være ny student, få gode studievaner, bevisstgjøring av kompetanse, jobbsøking og intervjutrening. Du kan også koble deg til arbeidslivet gjennom vår  portal, NTNU Bridge.