Bakgrunn og aktiviteter

 

 

  • Forhåndsgodkjenning av utreisende utveksling
  • Endelig godkjenning av utreisende utvekling, registrering av vedtak og i fs.
  • E-phorte
  • Generell saksbehandling
  • Registreringer/oppfølging i FS
  • Sensoroppnevning
  • Praksisattester
  • Vitnemål
  • (BtB)