Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområde

 • Faggruppeleder for studieområdet
 • Koordinering av studieadministrative prosesser ved fakultetet
 • Koordinering av studieplanarbeid ved fakultetet
 • Rådgivning og saksutredning/saksbehandling studieplannivå
 • Lederstøtte innenfor studieområdet
 • Analyse av studie- og opptaksdata
 • Brukerstøtte FS, EpN, Studieplan-verktøyet
 • Verneombud for fakultetsadministrasjonen
 • Fakultetskontakt for:
  • Fakultetsforum på vegne av seksjonsleder
  • Studieplanprosjektet
  • Opptaksprosessforum
  • Forum for evaluering og analyse
  • Minor i arkitektur