Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområde

  • Koordinering av studieadministrative prosesser ved fakultetet
  • Koordinering av studieplanarbeid ved fakultetet
  • Saksutredning/saksbehandling studieplannivå
  • Analyse av rekruttering/gjennomstrømming/frafall/kandidatproduksjon
  • Brukerstøtte FS, EpN, Studieplan-verktøyet
  • Fakultetskontakt:
    • Opptaksprosessforum
    • FS brukerforum