Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver:

  • Førstelinjetjeneste for økonomiavdelingen
    - brukerstøtte til ansatte og eksterne (lønn/reise, HR-portalen o.l.)
    - tilgangsbestillinger - økonomisystemer
    - prosjektarbeid og utvikling

 

Servicetelefon for lønn og reiseregninger

+47 73 41 31 40 (normal åpningstid: 10-14 mandag - fredag)

NTNU hjelp
W
iki-side NTNU hjelp

E-post: kontakt@okavd.ntnu.no - saken vil bli behandlet i NTNU hjelp

Økonomiavdelingen
HR-portalen

Wiki-sider:
Lønn - for ansatte
Reise - for ansatte
Reiseregning
Bestille varer - for ansatte