Bakgrunn og aktiviteter

Rekrutteringsteam for fakultetet

 • Kvalitetsmelding for hele instituttet (nestleder)

 • Emnerapporter (faglærer)

 • Referansegrupperapporter (studenter, faglærer, ITV)

 • Eksamensavviklingen

  • Godkjenningslister

  • Uttak av sensurlister

  • Mottak av sensur

  • Klage og begrunnelsessaker (alle)

  • Oppdragsavtaler sensor

  • Høringssaker adressert til instituttet for hele instituttet

 • Masteroppgaver

  • Innlevering

 • Studentassistenter

 • Studieplan – EpN hele instituttet 

 • Timeplan – emner