Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidssted

Centre for Biodiversity Dynamics (CBD) http://www.ntnu.edu/cbd

Institutt for biologi, NV-fakultetet, NTNU

 

Interessefelt

Populasjonsøkologi, populasjonsdynamikk, bestandsdynamikk, samfunnsøkologi, samfunnsdynamikk, adferdsøkologi, populasjonsgenetikk, ancient DNA, trofiske interaksjoner (f.eks. plante-herbivor-interaksjoner), klimaendringer, klimaeffekter, Arktis, Svalbard, svalbardrein, hvitkinngås, fjellrev, demografisk modellering.

 

Forskning

Leder for forskningsgruppa Dynamics of Arctic Ecosystems, som er en del av Community Dynamics ved CBD. Prosjektleder for "Community dynamics in a rapidly warming high Arctic: trophic synchrony in time and space (INSYNC)", finansiert av Norges forskningsråd (FRIPRO) i perioden 2018-2021. Målet med prosjektet er å undersøke hvordan klimaendringer påvirker romlig og temporær samfunnsdynamikk - på tvers av arter og trofiske nivå - på svalbardtundraen. Prosjektpartnere er Univ. Groningen, Univ. Aberdeen, Univ. Iceland, CNRS Montpellier, Meteorologisk institutt, Universitetssenteret på Svalbard (UNIS). Følg prosjektet på twitter, youtube og ResearchGate.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner