Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidssted

Centre for Biodiversity Dynamics (CBD) http://www.ntnu.edu/cbd

 

Interessefelt

Populasjonsøkologi, samfunnsøkologi, adferdsøkologi, trofiske interaksjoner (f.eks. plante-herbivor-interaksjoner).

 

Hovedfokus

Prosjektet "Predicting effects of climate change on Svalbard reindeer population dynamics - a mechanistic approach" (REINCLIM) har mottatt finansiering for perioden 2012-2015 fra Norges forskningsråd (POLARPROG). Målet med dette interdisiplinære prosjektet er å bruke en mekanistisk  tilnærming for å øke vår forståelse for og evne til å predikere effekter av klima og klimaendringer på arktiske herbivorer. På grunn av store miljøfluktuasjoner og et relativt "enkelt" økosystem utgjør reinen på Svalbard en utmerket modellart for slike studier. REINCLIM ledes av CBD ved NTNU (Brage B. Hansen), og prosjektpartnere er Meteorologisk institutt (met.no), James Hutton Institute, University of Aberdeen, Norsk institutt for naturforskning (NINA), Norsk polarinstitutt (NP), Northern Research Institute (NORUT), Universitetet for miljø- og biovitenskap (NMBU), og Universitetsstudiene på Svalbard (UNIS).

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner