Bakgrunn og aktiviteter

Ansatt siden 1.mars 2020 i kommunikasjonsavdelingen ved NTNU i Ålesund, hvor jeg arbeider med kommunikasjonsfaglige oppgaver i viserektors stab og i laget samfunnskontakt. Konkrete eksempler på oppgaver som løses for viserektor er rådgivning og lederstøtte, kommunikasjonsfaglig lederstøtte, bistand ved store (og små) arrangement og i tillegg sitter jeg som kommunikasjonsansvarlig i vårt stedlige beredskapsteam i Ålesund.

Laget samfunnskontakt løser en rekke kommunikasjonsfaglige oppgaver som for eksempel: 

Internkommunikasjon fra ledelse til ansatte, eksternkommunikasjon, internasjonalt fokus, presse og media, NTNU nyheter, SoMe, Video, nettsider, lederprofiler og omdømme, internasjonal synlighet og samfunnskontakt, myndighetskontakt og VIP besøk, kommunikasjonsrådgiving, taleskriving, presentasjoner – PowerPoint-magi, operativ alumniaktivitet, nettverksbygging og nettverksarenaer og samarbeid med næringslivet.

Jeg er 49 år og bor på Valderøya rett utenfor Ålesund. Jeg har journalistutdannelse i bunn og har jobbet i flere kommunikasjonsstillinger, blant annet som prosjektleder for digitalisering og omstilling av Giske kommune. Jeg har også hatt ansvar for å synliggjøre kommunen gjennom sosiale medier og i direkte kontakt med presse.

Før det jobbet jeg 13 år for Fremskrittspartiets hovedorganisasjon, hvor jeg blant annet var redaktør og avdelingesleder for organisasjonens medieavdeling.

Siden 2012 har jeg også fungert som pressekontakt for media og medierådgiver i Oslofjord Heimevernsdistrikt (Østfold og Vestfold), og har medieoppgaver i forbindelse med aktiviteter i dette distriktet for distrikssjef.

Jeg er også fotograf med eget studio og illustratør. På fritiden er jeg svært opptatt av å arbeide for et rent hav og bekjempe det enorme tilsiget av plast i havet. Ved å jobbe for en bærekraftig utvikling, miljø, grønnere valg og bekjempe marin forsøpling gjennom holdningsskapende arbeid, med særlig fokus på barn og unge, håper jeg at denne og neste generasjon skal etterlate et mindre fotavtrykk enn oss på planeten. I 2019 utga jeg sammen med Ina Giske barneboken "Sjøhesten Hippo og plasten i havet" hvor vi møter vi sjøhesten Hippo som blir kasta ut på en skummel, men også lærerik ferd i havet. Dette er en historie om samarbeid og vennskap på tvers av art, men mest om utfordringene plasten i havet skapar for dem som bor der. 

Tidligere varaordfører (2007 - 2011) Svelvik kommune.