Bakgrunn og aktiviteter

Okt. 84. Startet som mekanikerlærling ved NSBs vst Marienborg og ble ansatt som fagarbeider aug.86. Arb. besto av: Rep./ revisjon av person og godsvogner. Utrykning ved avsporinger/ ulykker.

Jan. 97 Ble verkstedkontrollør NSB Jobben besto av feilsøking av vogner som kom til vst. og gi pris på utbedring. (timeforbruk og delepris) Var da også avløser for verksmester i vognavdelingen.       Avsluttet min kariere i NSB juli.01 som overtallig.

Aug. 01 Ansatt ved HIST AHS Ranheimsveien 10 som driftstekniker. Arb besto av: forefallende driftsoppgaver. AV-ansvarlig. Styring av videokonferanse. Skilting. Kopimaskiner. HMS  

Juli 08 ansatt som arbeidsleder campus Ranheimsv. Fikk samme oppgaver som driftstekniker men hadde da i tillegg også ansvar for: Nøkkelbank. Bestilling. Arbeidsledelse. Parkering og oppfølging av innleid vekter og renholdsfirma.

Mai. 13 Driftsleder ved campus Ranheimsveien som etter hvert ble ble campus Tunga. Budsj. og personalansvar. HMS. Adgangskontroll. Bestilling. Nøkkelbank. Arbeidsfordeling. Oppfølging / kontakt mot håndtverkere, huseiere og vekterfirma. Forefallende driftsoppgaver. Tok da også over driftslederoppgavene for campusTungaveien 32. (IMAT)

Jan 2016 Formann NTNU Tunga (Tungasletta 2 AHS og Tungaveien 32 IMAT) Vaktmesteroppgaver

Jan 2017 Formann NTNU Team Øst 2 (Marinteknisk Tunga Moholt Rotvoll) Vaktmesteroppgaver

Apr 2018 Formann Team Øst 1 (Dragvoll) Vaktmesteroppgaver

Jan 2019 Ingeniør NTNU Team Dragvoll Vaktmesteroppgaver

 

Fritidsaktivitet korpsmusikk