Bakgrunn og aktiviteter

Björn Gustafsson er professor i fordøyelsessykdommer ved Institutt for klinisk og molekylær medisin. 

Björn Gustafssons forskningsvirksomhet har vært fokusert på medisinsk molekylærbiologi og klinisk forskning hovedsakelig innen nevroendokrin kreft i mage-tarm systemet, nevroendokrinologi og  inflammatorisk tarmsykdom. Han har i mange år hatt et nært forskningssamarbeid med Yale School of Medicine i USA og var også gjesteforsker ved Yale 2007-2008.

Gustafsson var prodekan for forskning ved Det medisinske fakultet fra 2012-2015 og dekan fra 2015-2020. Han var leder for Norsk Gastroenterologisk Forening 2009-2013.

Gustafsson studerte medisin i Lund i Sverige. Han flyttet med sin familie til Norge i 1997 og har utført sin legespesialisering og forskerutdanning i Trondheim.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner