Bakgrunn og aktiviteter

 • Nettkontakt Institutt for filosofi og religionsvitenskap (IFR)
 • Administrativ koordinator for IFRs seksjonsmøter i filosofi og religionsvitenskap
 • Hørings-, utrednings- og forvaltningssaker
 • Administrativ koordinator for studieprogrammene i filosofi og religionsvitenskap
  • Studieplanarbeid og studiesaker
  • Timeplan og eksamensplan
  • Koordinator for kvalitetssikring av studier ved IFR (KVASS)
  • Lesesalskoordinator for masterstudier i filosofi og religionsvitenskap
  • Sekretær for studieprogramrådene i filosofi og religionsvitenskap
 • Lokal læringsstøtte ved IFR
 • FS-kontakt
 • Back-up for eksamenskoordinator - fagstudiene i filosofi og religionsvitenskap (primær kontakt)
 • Back-up for Vitforum (primær kontakt)