Bakgrunn og aktiviteter

 

Studieprogramleder Bachelor i sykepleie NTNU Trondheim

Kullkoordinator for 1. studieår Bachelor i sykepleie.

Prosjektleder i innovasjonsprosjekt: "Kompetanseprofil i legemiddelhåndtering".

Emneansvarlig HSYK 1004  Sykepleie 1. studieår

Operatør og fasilitator på Enhet for helsefaglig simulering.

Underviser i legemiddelhåndtering og pasientsikkerhet.

Praksisveiledning og gruppeveiledning.

 

 

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Hall-Lord, Marie Louise; Marhaug, Gudmund; Hoffmann, Bjørn; Ballangrud, Randi; Lunde, Birgitta Hansen; Olsen, Marit; Storli, Marit; Kirchhoff, Ralf; Olsen, Lars André; Reine, Elisabeth. (2015) Rapport fra arbeidsgruppe Pasientsikkerhet. 2015.