Bakgrunn og aktiviteter

 

Kullkontakt for 1. studieår bachelor i sykepleie. 

Emneansvarlig HSYK 1001 Praktiske ferdigheter i sykepleie.

Emneansvarlig HSYK 101P Kliniske praksisstudier i grunnleggende sykepleie.

Operatør og fasilitator på Enhet for helsefaglig simulering.

Underviser i legemiddelhåndtering og pasientsikkerhet.

Praksisveiledning og gruppeveiledning.