Visten-tromma. Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet.

Bringeklede for kvinne. Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet.

Samiske bålplasse ved Aursjøen i Lesja kommune. Foto: KHM, UiO.

Tråante 2017:

Hvem eier historien?

 
Vises også i 2019..

Museet viser unike sør-samiske gjenstander som ikke har vært utstilt i Trøndelag tidligere. Nye arkeologiske funn og nye forskningsmetoder viser samisk tilstedeværelse i Sør-Norge langt tidligere enn det som hittil har vært hevdet. 

Nyere forskningsmetoder med DNA-analyser og 14C-datering av arkeologiske funn gir oss stadig ny, spennende kunnskap om fortida. Vi presenterer noen av de ferskeste resultatene fra forskning ved NTNU Vitenskapsmuseet som er knyttet til sørsamiske områder. Utøvelse av kontroll over meningsbærende objekter og over tolkningen av disse kan være en viktig maktfaktor i samfunnet.

Sommeren 2006 ble det gjort et oppsiktsvekkende arkeologisk funn ved Aursjøen i Lesja kommune. Funnet besto av fire hellelagte ildsteder, orientert på en rekke, med jevn avstand. Materialet indikerer at det har vært en samisk bosetting i Dovrefjellområdet allerede i vikingtiden. Vi har fått låne ett av ildstedene og presenterer forskningen omkring dette.

Trommene hadde en viktig plass i samenes kultur. Men mange av dem ble dessverre beslaglagt og sendt til København etter at den dansk-norske kongen opprettet misjonskollegiet i 1714. Mange ble ødelagt da Waisenhuset i København brant i 1728.

Logo Tråante 2017

Velkommen til samisk jubileumsutstilling i Suhmhuset på NTNU Vitenskapsmuseet i samarbeid med Saemien Sijte, Rørosmuseet og Gudbrandsdalsmusea avd. Lesja.

Utstillingen har tekster på sør-samisk, norsk og engelsk.

Utstillingen er en del av programmet for Tråante 2017.

Thu, 28 Mar 2019 17:35:34 +0100
Fra juni 2017:

Tromme fra Vistfjellan

En sørsamisk tromme med godt bevart treverk ble funnet i 1997 under en stor stein i Vistfjellan på Helgeland av to brødre som var på hjemvei fra rypejakt (se hovedbildet over).

Tromma fra Vistfjellan var trolig ikke gjemt unna i fjellet i misjonstiden på begynnelsen av 1700-tallet. I området fortelles at en eldre mann like før han skulle dø en gang på 1900-tallet, var borte en hel dag. Tromma som hadde hengt i uthuset, var vekk etterpå. Antakelig var det den tromma hans etterkommere fant under steinen. Også andre trommer funnet i fjellene på 1900-tallet kan knyttes til eiere som plasserte dem der likefør de skulle dø. De kan ha følt at trommetiden var over og ha ofret dem på en av sine gamle, hellige steder. Les mer om dette i Birgitta Berglunds artikkel på Norark.no. 

Sammen med trommas treramme lå sammenkrøllet skinn, en trommehammer, en viser av kopperlegering, en liten hvit stein, tekstil og snorer av lær og metall med metallknapper i endene. 

Et sammenkrøllet skinn kan være rester av en oppbevaringspose eller av trommeskinnet, men noen figurer kan ikke sees.  

Freavnantjahke gievrie/ Frøyningsfjelltromma: En samisk nasjonalskatt på hjemvisitt

NTNU Vitenskapsmuseet er stolte over å ha fått vise Frøyningsfjelltromma, en svært godt bevart samisk tromme fra 1600-tallet. Dette var første gang tromma er i Saepmie og på norsk jord på nesten 300 år, og Sametinget bidro med tilskudd til transportkostnadene fra Tyskland.

Tromma var utstilt 5. februar - 14. mai 2017.

Tue, 30 Jan 2018 09:07:19 +0100

Åpningstider

Mandag stengt

Tirsdag - fredag: kl. 10 - 16
Lørdag-søndag: kl. 11 - 16

Billettpriser:

  • Voksne kr 80
  • Honnør kr 40
  • Barn og ungdom inntil 18 år: Gratis
  • Funksjonshemmedes ledsagere: Gratis
  • NTNU-ansatte og -studenter: Gratis
  • Lærere og barnehageansatte med grupper: Gratis

Åpningstider på høytidsdager

» Arrangementer / Hva skjer?
» Omvisninger
» Kontakt oss
» Her finner du oss

Se også:

Fra Kautokeino til Kalvskinnet

– Et kammerspill om en samisk kvinneskjebne på Trondhjems Tugthus, 5.-8. februar 2017.

Her finner du utstillingen fra 5.2.2017:

Suhmhuset.

Hvem eier historien vil stå i 1. etasje i Suhmhuset.

Utstillingen passer godt for:

Alle aldersgrupper

Skoleopplegg:

Skoleopplegg mot grunnskole og videregående skole

Vitenskapsmuseets utstillinger:

Se flere utstillinger, åpningstider og priser