Visten-tromma. Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet.

Bringeklede for kvinne. Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet.

Samiske bålplasse ved Aursjøen i Lesja kommune. Foto: KHM, UiO.

Hvem eier historien?

 
Museet viser unike sør-samiske gjenstander som ikke har vært utstilt i Trøndelag tidligere. Nye arkeologiske funn og nye forskningsmetoder viser samisk tilstedeværelse i Sør-Norge langt tidligere enn det som hittil har vært hevdet. 

Nyere forskningsmetoder med DNA-analyser og 14C-datering av arkeologiske funn gir oss stadig ny, spennende kunnskap om fortida. Vi presenterer noen av de ferskeste resultatene fra forskning ved NTNU Vitenskapsmuseet som er knyttet til sørsamiske områder. Utøvelse av kontroll over meningsbærende objekter og over tolkningen av disse kan være en viktig maktfaktor i samfunnet.

Sommeren 2006 ble det gjort et oppsiktsvekkende arkeologisk funn ved Aursjøen i Lesja kommune. Funnet besto av fire hellelagte ildsteder, orientert på en rekke, med jevn avstand. Materialet indikerer at det har vært en samisk bosetting i Dovrefjellområdet allerede i vikingtiden. Vi har fått låne ett av ildstedene og presenterer forskningen omkring dette.

Trommene hadde en viktig plass i samenes kultur. Men mange av dem ble dessverre beslaglagt og sendt til København etter at den dansk-norske kongen opprettet misjonskollegiet i 1714. Mange ble ødelagt da Waisenhuset i København brant i 1728.

Logo Tråante 2017

Velkommen til samisk jubileumsutstilling i Suhmhuset på NTNU Vitenskapsmuseet i samarbeid med Saemien Sijte, Rørosmuseet og Gudbrandsdalsmusea avd. Lesja.

Utstillingen har tekster på sør-samisk, norsk og engelsk.

Utstillingen var en del av programmet for Tråante 2017.

Mon, 14 Oct 2019 12:48:00 +0200

Åpningstider

Mandag stengt

Tirsdag - fredag: kl. 10 - 16
Lørdag-søndag: kl. 11 - 16

Billettpriser:

  • Voksne kr 80
  • Honnør kr 40
  • Barn og ungdom inntil 18 år: Gratis
  • Funksjonshemmedes ledsagere: Gratis
  • NTNU-ansatte og -studenter: Gratis
  • Lærere og barnehageansatte med grupper: Gratis

Åpningstider på høytidsdager

» Arrangementer / Hva skjer?
» Omvisninger og foredrag
» Kontakt oss
» Her finner du oss

Her finner du utstillingen:

Suhmhuset.

Hvem eier historien vil stå i 1. etasje i Suhmhuset.

Utstillingen passer godt for:

Alle aldersgrupper

Skoleopplegg:

Skoleopplegg mot grunnskole og videregående skole

Vitenskapsmuseets utstillinger:

Se flere utstillinger, åpningstider og priser