Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver

  • Lederstøtte
  • HMS-koordinator
  • Informasjonsarbeid
  • Driftsoppgaver - tilganger, brannvern, kontor, rekvisita, bestillinger og innkjøp
  • Markeringer og arrangement
  • Internopplæring og effektivisering
  • Kontakt og samarbeid med studentorganisasjonene

Bakgrunn

Jus-, økonomi- og ledelsesfag fra Universitetet i Oslo, Høgskolen i Bodø, BI og Høgskolen i Sør-Trøndelag

Jeg har jobbet i Høgskolen i Sør-Trøndelag og NTNU siden 2005, og har bred administrativ erfaring.