Berit Hansen Gilde

Seniorkonsulent Institutt for lærerutdanning
73559657 95293084
Rotvoll Bygg A, Rotvoll A108, Trondheim

Bakgrunn og aktiviteter

Administrasjonen ved Institutt for lærerutdanning

 • 2017: Koordinator studie ved campus Rotvoll
 • Høsten 2017: kontaktperson i forbindelse med flytting til ny campus
 • Studieåret 17/18: støtte/koordinator praksisadministrasjon grunnskolelærerutdanningene
 • HR-støtte
 • Driftsoppgaver - nøkler, tilganger, kontorfordeling, rekvisita
 • Innkjøp/bestiller
 • Publisering
 • Markeringer og arrangement, inkludert disputaser

Tidligere roller og oppgaver:

Leder for studieadministrativt ansatte ved FLT

Fra november 2015 og ut 2016 - for disse funksjonsområdene:

 • eksamenskontoret
 • førstelinja
 • praksiskontoret
 • studieveilederne

Arbeidsoppgaver

Administrativ lederstøtte for fakultetsledelsen ved FLT.

Saksfremlegg til fakultetsstyret og tilsettingsmyndigheter, kontorfordeling, personalarbeid (tilsettingsprosesser). Markeringer og feiringer ved fakultetet. Arrangementsstøtte.

Erfaring innenfor disse arbeidsområdene i HiST, nå NTNU:

Førstelinje (HiST ALT, senere HiST FLT og HiST AHS, senere HiST FHS), eksamensadministrasjon (HiST ALT, senere HiST FLT og HiST AHS, senere HiST FHS), praksisadministrasjon (HiST ALT, senere HiST FLT), konferanse- og seminararrangement (HiST ALT, senere HiST FLT). Administrativ lederstøtte i over fem år for dekanatet ved HiST ALT, senere HiST FLT.

Arbeidsgrupper, verv, utvalg:

 • Medlem i planleggingsgruppa for samlokalinsering av ILU på campus Kalvskinnet våren 2017
 • Medlem i prosjektet Administrativ organisering for nytt Institutt for lærerutdanning - høsten 2016
 • Medlem prosjektsekretariat og referansegruppe for administrativ organisering fakultet F - våren 2016
 • Vara LO-representant i LOSAM for FLT i 2016
 • Campusgruppa FLT (tidligere ALT), administrativ representant 2010-2015
 • HiST2020 - administrativ omorganisering, dekanstabsrepresentant 2015
 • Styremedlem NTL HiST 2010
 • Lokal tillitsvalgt for NTL ved ALT/FLT/campus Rotvoll 2009-2015