Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber ved IT-avdelingen, Seksjon for IT-forvaltning som porteføljestyrer for Utdanningsområdets IT-tjenester. 

Arbeidsområde

Jeg er Seksjon for IT-forvaltnings representant i forvaltningen av NTNUs løsninger for digital vurdering (Inspera Assessment), og plageringskontroll (Urkund) m.fl.

 

Utdannelse

  • Hovedfag i Informatikk, NTNU
  • Ingeniør IT, Trondheim Ingeniørhøgskole/HIST
  • Praktisk-pedagogisk utdanning(PPU),  NTNU