Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsgruppen søker å forstå hvordan hjernen behandler luktinformasjon, dvs. hvordan signaler igangsatt av spesifikke dufter kodes i et funksjonelt nervenettverk.

Ved å studere et velegnet modellobjekt, en nattsvermerhjerne, kartlegger vi hvordan nervenettverket som utgjør spesifikke synaptiske nivå av luktebanene er koblet sammen, og hvordan biologisk relevant duftstimuli påvirker aktiviteten i enkeltnevroner og populasjoner av nevroner.

Metoder: Eksperimentell laboratorievirksomhet, herunder intracellulære registreringer/fargemarkeringer kombinert med konfokal mikroskopi og modellering av nervestrukturer via data visualiseringsprogrammer; immunocytokjemi; calcium imaging.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner