Bakgrunn og aktiviteter

Jeg har hatt arbeidsoppgaver innen studieadministrasjon ved høgskole/universitet siden 1988. Det har vært ulike studieadministrative oppgaver ved ulike enheter, bl.a.  veiledning, praksis, eksamen og prosjektarbeid.

Jeg er nå studieveileder ved profesjonsutdanningen Bachelor i audiologi der jeg har arbeidsoppgaver innen administrative områder som:

 • Saksbehandling av studentsaker
 • Studierett
 • Permisjon
 • Studieprogresjon
 • Tilrettelegging
 • Individuelle utdanningsplaner
 • Innpasning, godskriving, fritak
 • Skikkethet
 • Eksamen
 • Praksis
 • Internasjonalisering
 • Studieplanarbeid
 • Rapportering
 • Lederstøtte
 • Virksomhetsstyring
 • Representant i studieprogramråd for bachelor i audiologi