Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver:

 • Praksisadministrasjon for ergoterapeut- og fysioterapeututdanningene.

Tidligere arbeidsoppgaver innen høgskole og universitet:

 • 1988-1994 Studieadministrative oppgaver ved Sykepleierhøgskolen i Sør-Trøndelag
 • 1994-1999 50% stilling som superbruker for MSTAS studieadministraivt datasystem ved AHS
 • 1994-1997  50% stilling studieadministrative oppgaver ved HiST, AHS, vernepleierutdanninga
 • 1997-1999 50% stilling i HiST-prosjekt for valg av nytt studieadministrativt system og HiST-prosjekt for innføring av nytt studieadministrativt system (FS)
 • 1999-2001 Eksamensansvarlig for HiST, Avd. for lærerutdanning
 • 2001-2002 Permisjon der jeg jobbet som merkantilt ansatt i elektrikerfirma (økonomi, lønn, fakturering, personal, kundebehandling, 
 • 2002-2008 Studieadministrasjon ved HiST, AHS, Sykepleierutdanninga
 • 2008-2010 Prosjektleder for to-årig praksisprosjekt, HiST sentraladministrasjonen
 • 2010-2012 Praksiskoordinator, HiST sentraladministrasjonen
 • 2012-2014 Praksiskonsulent med ansvar for etablering og drifting av praksiskontor ved HiST, AHS