Bakgrunn og aktiviteter

FAGFELT/ ARBEIDSOMRÅDE

 • Sykepleie
 • Helsesøster
 • Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid- og sykepleie barn og ungdom
 • Emneansvarlig -Helsefremmende og forebyggende sykepleie - eldre
 • Undervisning, veiledning i teoretiske og prakssisstudier, emneansvarlig.

KOMPETANSE

 • Helsefremming og salutogenese - helsefremmende arbeid og perspektiv
 • Forebygging - forebyggende arbeid og perspektiv
 • Helseopplysning, veiledning, foreldreveiledning
 • Salutogenese
 • Helsepsykologi
 • Folkehelse
 • Fagansvar, emneansvar, klasseledelse
 • Undervisning, veiledning (grupper og individuelt)
 • Helsesøsters arbeidsfelt (barn og ungdom)
 • Psykisk helse - Psykisk helsearbeid
 • Helhetlig/ enhetlig perspektiv på menneskets helse
 • Selvhjelp/ likemannsarbeid
 • Spiserforstyrrelser
 • Yoga (MediYoga), meditasjon og oppmerksomt nærvær (mindfulness)

BAKGRUNN

Utdanning

 • Namdal Sykepleierhøgskole (1988)
 • Helsesøsterutdanning - Sykepleierhøgskolen i Sør-Trøndelag (1993)
 • cand.mag - NTNU (1994)
 • cand.san - Helsefag Hovedfag - spesialfag: Helsefremming/ Helsepsykologi - UiB (2002)
 • PhD-kurs: "Kvinnehelse og psykosomatikk" NTNU (2004)
 • PhD-kurs: "Forskning og samfunn" Vitenskapsteori, NTNU (2005)
 • PhD -kurs: "Tale, tekst og tolking" Kvalitative forskningsmetoder, NTNU (2008)
 • Medisinsk Yoga - instruktør og terapeututdanning - Institutt for Med.Yoga - Stocholm (20012 -2014)

Yrkes-/ arbeidserfaring

 • Namdal Sykehus - Sykepleier (1988 - 1989)
 • Trøndelag Psykiatriske sykehus (1989 - 1991)
 • Trondheim kommune -Helsesøster -Helsestasjon for Ungdom (høst 1994, e.m.)
 • Stavanger kommune - Helsesøster (nov.94 - febr.95)
 • HiST - Bachelorutd. Sykepleie, modul- og temaansvarlig, årsansvarlig, ansvarlig for desentral klasse, ped. oppg. (1991 - 2004)
 • HiST - Videreutdanning Helsesøster , fagansvarlig og ped.oppg. (2004 - 2011)
 • HiST - Bachelor Sykepleie (2011-2012)
 • HiST og NTNU - Videreutdanning Helsesøster, fagansvarlig og emneansvarlig og ped. oppg. (2012 - 2016)
 • NTNU - Bachelor Sykepleie (2016 - dd.)
 • Studentsamskipnaden - Helsesøster/ tilkalling (vår 2014)

FORMIDLING:

 • Foredrag - Forskningsdager HiST (2003): "Et sted å kunne vise frem sorgen sin - en kvalitativ studie av selvhjelpsgrupper for kvinner med spiseforstyrrelser"
 • Foredrag - Åsveien skole (2005): Utfordringer knyttet til barn og overvekt, forebyggende og helsefremmende perspektiver - tiltak i skolen
 • Foredrag - Pensjonistgruppen HiST (2005) "Spis godt - lev godt"
 • Kronikk Adresseavisa (2007) "To dager - et helt liv" - om tidlig utskriving fra barselavd. (samarbeid med kolleger Raija Dahlø og Kari Gulla)
 • Kurs MediYoga (2015).

SPESIELLE INTERESSER:

 • Yoga praksis og forskning
 • Jogging
 • Naturopplevelser
 • Musikk og bøker

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

 • Krogseth, Bente. (2002) "Et sted å kunne vise fram sorgen sin" : en kvalitativ studie av selvhjelpsgrupper for kvinner med spiseforstyrrelser. 2002.