Bakgrunn og aktiviteter

Studieveileder for Masterprogrammene og phd-programmet i psykologi
 • Rekruttering
 • Opptak master
 • Opptak PhD
 • Mottak nye masterstudenter
 • Studieveiledning
 • Godkjenning av tema for masteroppgaven 
 • Oppfølging av utdanningsplan
 • Kvalitetssikring
 • Studieplanarbeid
 • Sekretær -  Programrådet for masterprogrammet og i Studieutvalget
 • Sekretær PhD
 • Sekretær for masterprogrammene

Administrativ kontaktperson for EiT - Eksperter i Team 

 • Oversikt over landsbyer innen psykologi
 • Veiledning EiT - fritak