Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Belsom, Einar; Strønen, Fred H.. (2010) Eierstyring via opsjonslønn - samfunnsmessig legitimitet. Ledelse og styring.

Rapport/avhandling

  • Belsom, Einar; Fagerlid, Olav; Stokka, Arne. (1996) Efficiency growth in forest product industry in Scandinavian regions. 1996. Working Paper (10).