Bakgrunn og aktiviteter

Bjørn Otto Braaten er førsteamanuensis ved Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU. Fra januar 2014 er han programleder for 5 årig Master i arkitektur.

Han tok diplom ved Norges Tekniske Høgskole (NTH) i 1986 og arbeidet deretter på ulike arkitektkontorer i Tromsø før han sammen med Gisle Løkken og Kjeld Nash startet 70*N arkitektur i 1994. I perioden 1991-2001 var han tilknytta Bergen Arkitektskole (BAS) som lærer. I 2001 startet han med undervisning på fulltid ved Fakultet for arkitektur og billedkunst i Trondheim.

Forskningsarbeidet knytter seg primært til undersøkelser av dypstrukturer i arkitekturen og transformative læringsprosesser. Et omfattende materiale av arkitektstudenters første individuelle arbeid (2001-2006) er systematisert og analysert. Det som er avdekket er romlige grunnmønstre og uttrykk for liminalitet knytta til transformative læringsprosesser. På grunnlag av dette har han ansvar for arbeidspakken "Kompleksistet og dybde" som en del av TRANSarks prosjekt retta inn mot transformativ læring i arkitektutdanningen.

Han er også innvolvert i undervisning og forskning knytta til fullskalabygging med trekonstruksjoner, ledet av professor Jan Siem. Et fugletittertårn ble høsten 2011 bygget av arkitekt-studenter i Rindal og i 2015 skal et tilsvarende prosjekt bygges i samme område.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Wellinger, Steffen; Hokstad, Leif Martin; Rødne, Gro; Braaten, Bjørn Otto; Finocchiaro, Luca. (2017) Transark - Emerging Pedagogies in Architecture Education. Community Design. vol. 079 (03).

Bøker

 • Siem, Jan Helge; Braaten, Bjørn Otto; Gilberg, Arnstein Olav. (2015) Stargazing structure in Rindal. 2015. ISBN 978-82-7551-112-4.
 • Braaten, Bjørn Otto; Finocchiaro, Luca; Hokstad, Leif Martin; Rødne, Gro; Wellinger, Steffen. (2014) TRANSark Publication - Book 0. 2014. ISBN 978-82-7551-106-3.
 • Siem, Jan Helge; Braaten, Bjørn Otto; Gilberg, Arnstein Olav. (2014) Stargazing Structure in Rindal. 2014. ISBN 978-82-7551-102-5.
 • Siem, Jan Helge; Braaten, Bjørn Otto; Aalto, Pasi Olav; Gilberg, Arnstein Olav; Manum, Bendik. (2012) Birdwatching Tower in Rindal. 2012. ISBN 978-82-7551-077-6.

Del av bok/rapport

 • Braaten, Bjørn Otto; Siem, Jan Helge; Gilberg, Arnstein Olav. (2019) Connected Knowledge. Structures and Architecture - Bridging the Gap and Crossing Borders.
 • Siem, Jan Helge; Braaten, Bjørn Otto; Gilberg, Arnstein Olav. (2019) Full-scale wood architecture as educational tool. Structures and Architecture - Bridging the Gap and Crossing Borders.
 • Braaten, Bjørn Otto; Hokstad, Leif Martin. (2018) The Challenging Journey-Transformative Learning in Architectural Education. Formation - Architectural Education in a Nordic Perspective.
 • Hokstad, Leif Martin; Rødne, Gro; Braaten, Bjørn Otto; Wellinger, Steffen; Shetelig, Carl Fredrik Lutken. (2016) Transformative Learning in Architectural Education: Re-Thinking Architecture and the Education of Architecture. Threshold Concepts in Practice.
 • Riggio, Mariapaola; Siem, Jan Helge; Sheine, Judith; Schimleck, Laurence; Braaten, Bjørn Otto; Gilberg, Arnstein Olav. (2016) What can architecture students learn about wood and wood science & engineering students about architecture?. World Conference on Timber Engineering (WCTE 2016).
 • Siem, Jan Helge; Braaten, Bjørn Otto; Gilberg, Arnstein Olav. (2016) Full scale in four months - Objectives, methods and results. Structures and Architecture Beyond their Limits.
 • Siem, Jan Helge; Braaten, Bjørn Otto; Gilberg, Arnstein Olav. (2015) Introduction. Stargazing structure in Rindal.
 • Siem, Jan Helge; Braaten, Bjørn Otto; Gilberg, Arnstein Olav. (2014) Stargazing Structure in Rindal. Stargazing Structure in Rindal.
 • Braaten, Bjørn Otto. (2013) Det første forsøkets magi. Arkitektstudenters første egne arbeid. Kunstpedagogikk og kunnskapsutvikling.
 • Siem, Jan Helge; Braaten, Bjørn Otto; Manum, Bendik; Aalto, Pasi Olav; Gilberg, Arnstein Olav. (2013) The advantage of full-size construction as an educational tool in architecture education. Structures and Architecture – Concepts, Applications and Challenges.
 • Siem, Jan Helge; Braaten, Bjørn Otto; Aalto, Pasi Olav; Gilberg, Arnstein Olav; Manum, Bendik. (2012) Introduction. Birdwatching Tower in Rindal.
 • Siem, Jan Helge; Braaten, Bjørn Otto; Aalto, Pasi Olav; Manum, Bendik. (2012) Researc by design - A study of main differences in architectural expression, timber engineering and interaction between these when digital modelling is compared with physical modelling as design tool. World Conference on Timber Engineering WCTE2012, Final Papers, Strength and Serviceability - Extreme Events.
 • Siem, Jan Helge; Braaten, Bjørn Otto; Aalto, Pasi Olav; Manum, Bendik. (2012) Research by design - A study of main differences in architectural expression, timber engineering and interaction between these when digital modelling is compared with physical modelling as desing tool. World Conference on Timber Engineering WCTE2012, Book of Abstracts, Volume II.
 • Braaten, Bjørn Otto. (2006) Tre i grunnundervisningen i 1. klasse. Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU. Årbok 2002 - 2005.
 • Braaten, Bjørn Otto. (2005) Structure; Space and Form. Monitoring Architectural Design Education in European Schools of Architecture Transactions on architectural education no 19.