Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er dosent i dramaturgi med bakgrunn som dramaturg, sceneinstruktør og teaterpedagog. MIn spesialisering er teater og performance -produksjon, ungdomsteater, kunstbaserte forskningsmetoder, dramaturgi og skuespillermetode. Min forskningsprofil er praksisbasert og utviklet i tilknytning til kunstneriske og kunstpedagogiske prosjekter jeg har gjennomført. I de senere årene har jeg hatt et fokus på minnearbeid, muntlig fortelling, teater som ritual, stedets betydning og intermediale strategier innefor det anvendte teatret. På utvikling av ulike former for performance og tema knyttet til forståelse av flyt, ledelse av kreative prosesser og kroppslig nærvær.

Mine forskningsprosjekter 2014-2017: 

Fortelling som lyddrama-2017

Prosjektet undersøker minne og fortelling i tre ulike kunstneriske prosjekter, hvor jeg arbeider som forteller, dramatiker og regissør. Den første forestillingen: "Jeg tviler - i skyggen av tro" ble spilt under Fortellerfestivalen i Oslo mars 2017. Den andre er under utvikling  og undersøker fortelling som lyd-komposisjon. I det tredje prosjektet  vil fortelling og ulike intermediale strategier bli undersøkt. 

Samarbeidspartnere: Fortellerfestivalen, Oslo  

Den Unge Scenen-2017

DUS er et etablert nasjonalt utviklingsprosjekt, finansiert av Norsk Kulturråd, som utvikler ny dramatikk for ungdom og nye ungdomsteatergrupper. Fra 2018 har Program for Drama og Teater gått inn som regional partner for Trøndelag i prosjektet, for å utvikle prosjektets kunstbaserte forskningsprofil og gi muligheter for master og bachelorstudenter til en fordypning i ungdomsteater. Forskningsprofilen er under utvikling og vil være knyttet til studentprosjektene på masternivå og de ansattes forskningsprofiler knyttet til ungdomsdramatikk og identitet, egenskapt teater og utvikling av produksjonsplattformer innenfor ulike ungdomskulturelle kontekster.  

Samarbeidspartnere: https://www.detnorsketeatret.no/framsyningar/dus-den-unge-scenen/

Teaterproduksjon  – Perspektiver, strategier, metoder og verktøy. 2017

En antologi som formidler vårt fagmiljøs metodiske og teoretiske kompetanse og inkludere nyere tendenser i drama-/teaterfaget.  Redaktører: Vigdis Aune og Cecilie Haagensen. Mitt bidrag: Opplevelsesbasert dramaturgisk analyse: Fra tekst til konsept. 

Høyblokka - Post Mortem 2012-12016

Antologien Høyblokka – Post Mortem: Teater som ritual ble utgitt I 2016, redigert av  Håkon Fyhn og meg. Prosjektet var et interdisiplinært kunst og forskningsprosjekt   som dreide seg om den gamle sykehusbygningen i Trondheim som ble revet i 2011. På en blogg ble 200 minner fra sykehuset samlet inn og en minneforestilling ble spilt i ruinene av blokka. http://novus.mamutweb.com/Shop/Product/RønningFyhn-(red)-Høyblokka-Post-Mortem/100153.  Samarbeidspartnere og finansiering: Fritt Ord, Helse Midt-Norge, St.Olavs hospital, Trondheim kommune, NTNU, HF-fakultet/Performativitetssatingen. 

Nordscen labbet – Skuespilleren som medforsker. 2012-2014 

Praksisbasert nordisk forskningsprosjekt med deltakelse fra norske, svenske, finske og danske kunstnere og forskere. Siden 2013 har det vært avholdt flere workshops og seminarer for å utvikle en alternativ arbeidsprosess for skuespillere med feste i begrepet embodiement – slik det i dag er utviklet i nyere skuespillermetodisk forskning. . https://norscenelabbet.wordpress.com .Finansiert av Nordisk Kulturfond

FORSKERGRUPPE: KUNSTBASERT FORSKNING 

I 2014 var jeg koordinator for IKM`s Satsing på  Kunstbasert forskning. Mer om det kan du lese her : http://www.ntnu.no/ikm/kunstbasert-forskning

 

 

 

 

 

 
 


 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2016

 • Fyhn, Håkon; Rønning, Barbro. (2016) Høyblokka Post-Mortem: Teater som ritual. Novus Forlag. 2016. ISBN 978-82-7099-864-7.
 • Rønning, Barbro. (2016) Aktuelt og visjonært om skuespillerkunsten. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift.
 • Rønning, Barbro. (2016) Fire begravelser og et bryllup. Moderator etter Riksteatrets forestilling Fire begravelse og et bryllup av og med Morten Joachim, regi: Aslak Moe. Er dette dokumentarisme? Propellen teaters tre-årige forskningsprosjekt . Propellen teater, Trondheim Dokumentar Festival; Verkstedhallen, Svartladmoen, Trondheim. 2016-11-13 - 2016-11-13. Proppellen Teater- dokumentarfestival . Proppellen Teater/Trondheim Dokumentarfestival; Trondheim. 2016-11-13 - 2016-11-13.
 • Rønning, Barbro. (2016) Høyblokka-post mortem. Teater som ritual. Fra idé til bok. Trondheim Sakprosafestival . Faglitterær Forfatterforening; Trondheim. 2016-11-25 - 2016-11-26.
 • Rønning, Barbro. (2016) Placing creativity at the heart of research. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift. vol. 53 (2).
 • Rønning, Barbro. (2016) Sårbarhetens dramaturgi- Høyblokka-Post Mortem- fra produksjonsplattform til forestilling. Høyblokka Post-Mortem: Teater som ritual.
 • Rønning, Barbro. (2016) Tverrfaglighet som hendelse. Instituttseminar for Institutt for Kunst og Medievitenskap . IKM; Trondheim. 2016-12-08 - 2016-12-08.

2015

 • Rønning, Barbro. (2015) Gråmåken som metafor. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift. vol. 2015 (3).
 • Rønning, Barbro. (2015) Høyblokka- stedsspesifikke minner som dokumentarteater. Hva er dokumentarteater ? . Proppellen Teater/Trondheim Dokumentarfestival; Dokkhuset, Solsiden, Trondheim. 2015-11-22 - 2015-11-23.
 • Rønning, Barbro. (2015) Ny professor i drama og teater ved HiOA: Svein Gundersen. Drama. vol. 35 (3).
 • Rønning, Barbro. (2015) Placing creativity at the heart of research. Knowledge & skills for the post dramatic theatre . Transitteatret/ Prosjektprogrammet/Festspillene i Bergen; Bergen. 2015-06-02 - 2015-06-04.

2014

 • Rønning, Barbro. (2014) Høyblokka-post mortem. Minnepraksis og perspektiver. IKMs Instituttseminar 2014 . Insitutt for Kunst og Medievitenskap; Trondheim. 2014-05-27 - 2014-05-28.
 • Rønning, Barbro. (2014) Med skuespilleren som medforsker. Fra praksis til praksisforskning. Nordisk Scenekunstlaboratorium . Nordisk Scenekunstlaboratorium; Grønekulle Gård, Simrishavn, Svergie. 2014-08-03 - 2014-08-09.
 • Rønning, Barbro. (2014) The Tower Block: Contribution and potensial in digital storytelling. Digital Storytelling Seminar . NTNU og Nt Media; Rådsrommet, Elektrobygget, Gløshaugen. 2014-01-31 - 2014-01-31.
 • Rønning, Barbro; Norgård, Dag. (2014) Den autonome ensembleskuespilleren: Presentasjon av et skuespillermetodiske arbeid under utvikling, med fokus på prosessens dynamikk, kroppsliggjøring, konseptuelle rammer og kontekst. Med skuespilleren som medforsker . Insitutt for Kunst og Medievitenskap; Trondheim. 2014-05-13 - 2014-05-13.

2013

 • Rønning, Barbro. (2013) Endelig i mål ! Minnesten fra Høyblokka lagt ned ved åpningen av Kunnskapssentret på St. Olavs Hospital. Universitetsavisa [Internett]. 2013-09-26.
 • Rønning, Barbro. (2013) Minnemarkering ved åpning av Kunnskapssentret på St.Olavs Hospital -performance. null
 • Rønning, Barbro. (2013) Ny dosent i drama. Tidsskriftet DRAMA nr. 4/2014 [Tidsskrift]. 2013-12-06.
 • Rønning, Barbro. (2013) Skuespilleren i aktuell forskning : Mellom dualisme og kroppsliggjøring. Seminar . Teaterhøgskolen i Luleå, Nordisk Scenekunstlaboratorium; Luleå. 2013-12-04 - 2013-12-07.

2012

 • Rønning, Barbro. (2012) Mediating memories from a hospital: From metaphors to mediaphors. FIRT/IFRT Annual Conference . FIRT/IFTR; Santiago. 2012-07-22 - 2012-07-30.

2011

 • Bergsland, Andreas; Rønning, Barbro. (2011) The tower block - post mortem: An installation from the life of a memory blog and a performance. Media Acts - The 10th international conference of the Nordic Society for Intermedial Studies (NorSIS) [Kunstnerisk og museal presentasjon] . IKM, NTNU; Trondheim. 2011-10-27 - 2011-10-28.
 • Rønning, Barbro. (2011) Høyblokkas Minneforestilling. Høyblokkas Minneforestilling
 • Rønning, Barbro. (2011) My methodology-from sensous notion to form. International Performativity Seminar, NTNU . Performativitetssatsingen, NTNU; Dargvoll. Trondheim. 2011-04-12 - 2011-04-14.
 • Rønning, Barbro. (2011) Sårbarhetens dramaturgi -praksis og perspektiver fra en skapende prosess. Minner som rituale og tekst i stedspesifikk performancepraksis . Høyblokka-post mortem, NTNU /Propellens scenekunstmønstring; Nova Konferansesenter. 2011-02-24 - 2011-02-24.
 • Rønning, Barbro. (2011) Ta rommet- å være liturg i flyt, men nærværende. Mikkelsmesskonferansen 2011 . Liturgisk senter, Den norske kirke; Erkebispegården, Trondheim. 2011-09-28 - 2011-09-30.
 • Rønning, Barbro. (2011) The Towerblock- post mortem -http://www.hoyblokka.no/eng.php. The Tower Block- post mortem http://www.hoyblokka.no/eng.php [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Høyblokka- post mortem/Institutt for Kunst og Medievitenskaå; Trondheim. 2011-02-20.

2010

 • Rønning, Barbro. (2010) Art based methodologies in staging and exploring flow as moments of tranformation. NSU Winter Symposium . NSU; Gøtebord. 2010-02-25 - 2010-02-27.
 • Rønning, Barbro. (2010) Høyblokka-post mortem,en minneblogg,www.hoyblokka.no. Høyblokka- post mortem, Trondheim. 2010.
 • Rønning, Barbro. (2010) Høyblokk-post mortem, http://www.hoyblokka.no/norsk.php. Høyblokka-post mortem, http://www.hoyblokka.no/norsk.php [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Høyblokka-post mortem, NTNU; 2010-09-01.
 • Rønning, Barbro. (2010) Kroppens utsatthet- forskningens åpenhet. Kunstbasert forskning-forskningsbasert kunst . Høyblokka-post mortem, NTNU; Trondheim. 2010-10-26 - 2010-10-26.
 • Rønning, Barbro. (2010) Sykehusliv. Sykehusliv
 • Rønning, Barbro. (2010) Åpning av Høyblokka-post mortem prosjektet. Midt Nytt/Dagsrevyen NRK [TV]. 2010-09-03.

2009

 • Rønning, Barbro. (2009) Fra forskerperformance til nye forskningstema: Øyeblikket. Performativitetsverksted . Performativitetssatsingen, HF, NTNU; Dokkhuset , Trondheim. 2009-12-10 - 2009-12-10.
 • Rønning, Barbro. (2009) Immigrant reading of a comedy- delbidrag /performance. Immigrant reading of a comedy

2006

 • Rønning, Barbro. (2006) A playfull approach to flow -practical essay. The Changing Body-the bodymind in contemporary training and performance. . The Drama Dept., University of Exeter; Exeter. 2006-01-03 - 2006-01-08.
 • Rønning, Barbro. (2006) Der hvor kjærlighetsbanneret lyser ! Glimt fra den sosialistiske sangens historie. Seminar . Sosialistisk Kor i Trondheim; Trondheim. 2006-10-28 - 2006-10-28.

2005

 • Rønning, Barbro. (2005) ..å glida inn på ein våg me ikkje har visst um ? En fortelling om flyt fra en teatral forsker. Flyt-en nøkkel til kreativitet og innovasjon.
 • Rønning, Barbro. (2005) Flyt-en nøkkel til kreativitet og innovasjon. Tapir Akademisk Forlag. 2005.
 • Rønning, Barbro. (2005) Tverrfaglige spenninger i spill: EiT som kreativ læringskultur og forskningsarena. Eksperter i team -konferansen 2005 . EiT; Trondheim. 2005-06-02 - 2005-06-02.
 • Rønning, Barbro. (2005) Veien til et kreativt univers Tverrfaglige erkjennelser på bussen mellom Dragvoll og Gløshaugen. Flyt-en nøkkel til kreativitet og innovasjon.
 • Rønning, Barbro; Storholmen, Ingrid; Aase, Tone. (2005) Skamtalen- en forfatterperformance. SIC Sisters Ltd.. 2005.
 • Rønning, Barbro. (2005) Kreativitetsforståelse på spill- mulige KRITT hull og åpninger ?. Kreative Prosesser i Tverrfaglige Team . KRITT- prosjektet/NTNU`s Tverrfaglige Satsing; 2005-01-25 - 2005-01-25.

2004

 • Rønning, Barbro. (2004) En kunstbasert forskningstilnærming til teatervitenskapen. Undervisning . Institutt for Musikk og Teater, UiO; Oslo. 2004-03-12 - 2004-03-12.
 • Rønning, Barbro. (2004) Historisk og ufarlig. Folkeakademienes Landsforbund,nr 2/2004 [Avis]. 2004-03-22.
 • Rønning, Barbro. (2004) Nå tennes tusen visdomslys- en forskerperformance på Dragvoll, 16 desember 2004. KRITT-prosjektet/Universitetsteatret, NTNU, Trondheim. 2004.
 • Rønning, Barbro. (2004) Nærbilder fra et ungdomsteaterlandskap, 1968-2004. Ungdomsteaterseminar . Trøndelag Teater , Institutt for Kunst og Medievitenskap; Trondheim. 2004-03-22 - 2004-03-26.

2003

 • Rønning, Barbro. (2003) Wakening the body ego- a phenomenological approach to flow. Flow and creativity . Forskningsprosjektet KRITT, NTNU; Trondheim. 2003-11-27.