Bakgrunn og aktiviteter

Min kompenstanse områder:

 • Instrumentering
 • Programmering i Labview og Python
 • Høyhastighetkamera
 • IR-Kamera
 • DIC (Digital Image Corrolation)
 • Bygging av styresystemer for forsøksrigger
 • CAD tegning (Solidworks)
 • 3D Printing

Arbeidserfaring:

 • NTNU Konstruksjonsteknikk Juli 2001 -

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

 • Clausen, Arild Holm; Auestad, Trond; Langseth, Magnus. (2005) Strain rate and temperature tests on AA6005-T6 using a Split-Hopkinson Tension Bar. 2005.
 • Auestad, Trond; Clausen, Arild Holm; Langseth, Magnus. (2003) Tensile Tests at High Strain�rates on Four Aluminium Alloys. 2003.
 • Auestad, Trond; Søvde, Morten; Clausen, Arild Holm. (2003) High Strain�rate Tensile Tests on Aluminium Alloys 7046.70 and 6005. 2003.
 • Granerud, Dan; Søvde, Morten; Auestad, Trond; Dey, Sumita; Børvik, Tore. (2003) Perforering av Weldox 460E, 700E og 900E stålplater med ogivale prosjektil. 2003.
 • Clausen, Arild Holm; Auestad, Trond. (2002) Split-Hopkinson Tension Bar. Experimental Set-up and Theoretical Considerations. Draft. 2002.
 • Clausen, Arild Holm; Auestad, Trond; Jahre, Lars Olav; Langseth, Magnus. (2001) Dynamic Energy Absorption Tests on Quadratic Hollow Steel Sections. 2001.