Bakgrunn og aktiviteter

 

Funksjon i 2020: Leder for avdeling for utdanningskvalitet

Funksjon i 2018, 2019 og 2020: Prodekan for bachelor ingeniørutdannning på IE

Funksjon i 2017: Stedlig leder på tvers av fakultetets bachelorutdanninger på Kalvskinnet.

Funksjon i 2016: Instituttleder for elektrofag og fornybar energi (IEFE) på Fakultet for teknologi

Funksjon i 2015: Daglig leder for Hist Kompetanse AS (HCR)

 

Prosjektleder: Prosjektleder TettPÅ, NTNU Toppundervisning

 

Undervisning siden 2004: TALM 1005-A Statistikk og økonomi, økonomidel

                                             TALM 3005-A Innovasjon og økonomi      

                                             ALM303V-A Regnskap

                                             KOMP1006- Norsk bedriftskultur

 

Økonomisk leder for forskningsprosjektene:

EduMecca: Contract 143545-2008-LLP-NO-KA3-KA3MP

iQSim: Contract 142719-LLP-1-2008-1-NO-LEONARDO-LMP

iQVET: Contract LdV-2012-1-NO1-LEO05-04776

Do-IT: Contract 2009-1-NO1-LEO05-01046

iLike: Contract 527585-LLP-1-2012-1-NO-COMENIUS-CMP

EuroMecca: Contract NO/08/LLP-LdV/TOI/131003

Done-IT: Contract 511485-LLP-1-2010-NO-KA3-KA3MP

TITUS: Contract LLP-LdV-TOI-2012-RO-005-21128

EuroPlast: Contract 2010-1-NO1-LEO05-01968

Partneransvar: Global SRS: Contract 2011-1-SE1-LEO05-08382

VET2EDU:

IWSD:

EnvKids: Contract 502390-LLP-1-2009-GR-COMENIUS-CMP

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Grøm, Audun; Lyng, Reidar; Malmqvist, Johan. (2019) TOWARDS CDIO STANDARDS 3.0. Research Reports from Turku University of Applied Sciences.
  • Grøm, Audun; Nygård, Mads; Lyng, Reidar; Rosén, Anders. (2019) MAPPING THE CDIO SYLLABUS TO THE UNESCO KEY COMPETENCIES FOR SUSTAINABILITY. Research Reports from Turku University of Applied Sciences.
  • Nielsen, Kjetil Liestøl; Hansen-Nygård, Gabrielle; Talmo, Tord Mjøsund; Grøm, Audun; Stav, John Birger. (2012) STUDENTS EXPERIENCE WITH USE OF RESPONSE TECHNOLOGY ON THEIR SMARTPHONES. INTED Proceedings.
  • Talmo, Tord Mjøsund; Stav, John Birger; Arnesen, Ketil; Grøm, Audun. (2012) Experiences with use of activity based training methods in language training. INTED Proceedings.

Del av bok/rapport

  • Grøm, Audun; Hansen, Gabrielle; Stoica, George Adrian. (2017) Gamifying Experiences Using a Peer Learning Assessment System: Combining Two Separate Research Traditions to Promote Student Learning. Entertainment Computing–ICEC 2017: 16th IFIP TC 14 International Conference Proceedings.
  • Nielsen, Kjetil Liestøl; Hansen-Nygård, Gabrielle; Talmo, Tord Mjøsund; Grøm, Audun; Stav, John Birger. (2012) STUDENTS EXPERIENCE WITH USE OF RESPONSE TECHNOLOGY ON THEIR SMARTPHONES. INTED2012 Proceedings 6th International Technology, Education and Development Conference.
  • Talmo, Tord Mjøsund; Stav, John Birger; Arnesen, Ketil; Grøm, Audun. (2012) EXPERIENCES WITH USE OF ACTIVITY BASED TRAINING METHODS IN LANGUAGE TRAINING. INTED2012 Proceedings 6th International Technology, Education and Development Conference.

Rapport/avhandling

  • Rokkones, Klara; Dahlback, Jorunn; Goldmann, Ingrid; Utvær, Britt Karin Støen; Grøm, Audun; Midjo, Arne; Halse, Karl Henning; Kahrs, Magnus Strøm; Kamsvåg, Ingeborg Olaug; Morud, Elin Bø; Tangen, Sonia; Gaertner, Charlotte; Grimstad, Sigmund. (2020) Fremtidens yrkesfaglærerutdanning ved NTNU. Delrapport 1 og 2. 2020.