Bakgrunn og aktiviteter

Gruppeleder, Arkitektur- og byggbiblioteket

  • Administrative oppgaver
  • Veiledning / informasjonssøking
  • Brukeropplæring - litteratursøk
  • Utlån og fjernlån
  • Samlingsutvikling, klassifikasjon m.m
  • NTNU Hjelp