(horizontal spacer) kysspubliser 1312240783 hvor du vil

bibliotek - abd - responsiv topp med splash-bilde

Rødt inngangsparti til det grå og lyseblå bygget der biblioteket er lokalisert. Foto.
Foto: Nils Kristian Eikeland/NTNU

Velkommen til

Arkitektur- og byggbiblioteket

Her finner du litteratur om arkitektur, eiendomsforvaltning, fysisk planlegging, bygg- og miljøteknikk og industriell formgiving. Biblioteket har tett kontakt med fagmiljøene, og er også åpent for brukere utenfor universitetet.

Live-oppdatering:

Live-oppdatering:

Her ser du oversikt over hvor mange som besøker de ulike bibliotekene akkurat nå.

Ledige arbeidsplasser akkurat nå

UB - SoMe

nyweb - bibliotekene - abd - responsive modulknapper

Biblioteket tilbyr

Samlinger

Bøker, tidsskrifter, DVD-er, master-/diplomoppgaver.

Rom og utstyr

Grupperom, lese- og arbeidsplasser, PC, utskrift.

Arrangement og utstillinger

Arkbib-torget, lunsjarrangement, utstillinger.

Låne fra biblioteket

Informasjon om hvordan du låner, lånekort, låneregler og priser.

UB - SoMe - Arkbib

Apningstider

Åpningstider

Arkitektur- og byggbiblioteket

Stor bygning som er blå med mange vinduer og en dør hvor veggen er rød rundt. Foto

Arkitektur- og byggbiblioteket

Sentralbygg 1, Alfred Getz' v. 3

Åpent: Mandag–søndag 6–24
Betjent: Mandag–torsdag 10–17 / fredag 10–14
Ubetjent i lunsjen: 11.45–12.15

Bruk NTNU-kort for tilgang til lokalene utenom betjent åpningstid

Mini calevent portlet

Arrangement og kurs

forside - flere arrangement