Bakgrunn og aktiviteter

Hovedoppgaver

  • Leder instituttets administrative ressurser
  • Medlem av instituttets ledergruppe
  • Operasjonalisering av instituttets mål og strategier
  • Virksomhetsstyring gjennom økonomiforvaltning og organisasjonsutvikling
  • Lederstøtte for instituttleder og faggruppeledere
  • Medlem av Organisasjons- og budsjettkomite ved IV-fakultetet
  • Referent for Styret i Norges Rederiforbunds Fond ved NTNU