Assibi Apatewon Amidu

Professor Institutt for språk og litteratur
73596522
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 4 * 4422

Bakgrunn og aktiviteter

Se engelsk side ved å klikke på Offentilig profil overstt på bildet, og deretter klikk på engelsk flagget til høyre.

For the English page, go to Offentlig profil above the picture. Click on the link. Next, click on the English flag to the right.

Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Amidu, Assibi Apatewon. (2013) Objects and complements in Kiswahili clauses : : a study of their mechanisms and patterns. Rüdiger Köppe Verlag. 2013. ISBN 9783896455604.
  • Amidu, Assibi Apatewon. (2011) Reflexive and reciprocal syntax revisited : apologia for internal evidence in Kiswahili. Rüdiger Köppe Verlag. 2011. ISBN 9783896457073.
  • Amidu, Assibi Apatewon. (2009) Matrix Nominal Phrases in Kiswahili Bantu. A Study of their Effects on Argument Syntax. Rüdiger Köppe Verlag. 2009. ISBN 9783896455505.
  • Amidu, Assibi Apatewon. (2007) Semantic assigment rules in Bantu classes. A renalysis based on Kiswahili. Rüdiger Köppe Verlag. 2007. ISBN 9783896457035.
  • Amidu, Assibi Apatewon. (2006) Pronouns and Pronominalizations in Kiswahili Grammar. Rüdiger Köppe Verlag. 2006. ISBN 3896455435.