Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er utdannet jurist (Master i rettsvitenskap) ved UiO. Min masteroppgave omhandler kvalifikasjonsprinsippet ved ansettelser i offentlige stillinger. Jeg har spesialisert meg på arbeidsrett i offentlig og privat sektor, og har lang HR-erfaring fra begge sektorer.