Bakgrunn og aktiviteter

Ledelse av avdelingen, samhandling internt og eksternt, medbestemmelse og forhandlinger