Bakgrunn og aktiviteter

PhD-prosjektet mitt skal bidra til den voksende empiriske forskningen innen det deliberative demokratiet og miljøpolitikk. Mer spesifikt så skal jeg sammen med Trondheim kommune arrangere et politisk eksperiment, en Citizens’ Jury, for så å se på effektene av å delta i en slik deliberativ prosess.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling