Bakgrunn og aktiviteter

 

  • Endringsønsker i Inspera Assessment
  • Utvikling og testing av ny funsjonalitet
  • Behovskartlegging og kontakt med fagmiljøene
  • Samarbeid i sektoren, spesielt Unit, UiO, UiB, UiA

 

Tidligere:

  • Avdelingsingeniør Digital vurdering, Seksjon for IT-brukerstøtte
  • Avdelingsingeniør Prosjekt digital vurdering, Seksjon for IT-strategi og -styring
  • Fastorakel på Mottakssenteret, Seksjon for IT-brukerstøtte
  • Koordinator for Orakeltjenesten Dragvoll
  • Studentorakel på Orakeltjenesten Dragvoll