Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Voll, Liv Oddrun; Dahlin, Liv Klakegg; Svorkmo, Anne-Gunn. (2013) Technology and design as part of a public school from 1st to 10th grade. HiOA rapport.
  • Gravanes, Arne; Svorkmo, Anne-Gunn; Matre, Synnøve; Fottland, Helg. (2004) Blir det lettere å være lærer etter dette? : fire blikk på en matematikkøkt i sjuende klasse. Norsk pedagogisk tidsskrift. vol. 88 (1).

Bøker

  • Dahlin, Liv Klakegg; Voll, Liv Oddrun; Svorkmo, Anne Gunn. (2013) Teknologi og design i skolen. Cappelen Damm Akademisk. 2013. ISBN 9788202383459.

Rapport/avhandling