Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver:

  • Studieveiledning for ph.d.-studiet i biofysikk og fysikk 
  • Løpende saksbehandling knyttet til opptak, gjennomføring og avslutning av doktorgradsavtaler i henhold til doktorgradsforskriften og studiereglement
  • Oppdatering av fakultetets nettsider om doktorgradsutdanningen

Nettsidene for doktorgradsutdanning ved Fakultet for naturvitenskap (kun på engelsk)

 

 

 

Kompetanseord