Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområde:

Økonomi og forskningsstøtte innen EU-søknader/EU-prosjekter på Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi og på Institutt for datateknologi og informatikk på Gjøvik.

 

Jobberfaring:
2016-2019. seniorrådgiver økonomi, NTNU

2000-2015 seniorrådgiver Høgskolen i Gjøvik, regnskapsleder

1987-1999 Sivilforsvarets skole Starum, regnskap og lønn

 

Utdanning:
Master of Business and Administration (MBA) 2009, University of Bath

Diplomøkonom BI 1999, spesialisering i økonomistyring

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner