Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver:

HR-konsulent ved Fakultet for Medisin og Helsevitenskap.

Mine arbeidsområder ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, HR-seksjonen:

  • Delta i, og drive rekrutteringsprosesser for teknisk-administrative, utdannings- og vitenskapelige stillinger
  • Rådgivning i ansettelsesprosesser
  • Onboarding av internasjonale borgere
  • IA-arbeid
  • Forvalte lov og regelverk knyttet til ulike HR-prosesser
  • Rådgivning til ledere og ansatte innenfor HR-området