Anne Juberg

Førsteamanuensis Institutt for sosialt arbeid
73412643 90129033
Tungasletta 2, Trondheim

Bakgrunn og aktiviteter

Utdanning: Sosionom. Har ellers grunnfag i psykologi, mellomfag i religionsvitenskap, er cand.polit i sosialt arbeid og PhD i helsevitenskap.

Arbeidserfaring etter sosionomutdanning: Barnevern, PPT, sosialkontor, friomsorg, ruskompetansesenter, forsker

Arbeidsoppgaver:  Ferdighetstrening i sosialt arbeid, praksisoppfølging, prosjektveiledning, oppgaveveiledning ( hovedsaklig på  bachelor- og masternivå), kurs i akademisk skriving, vitenskapsteori ( delansvarlig) - delansvarlig for emnene HSAR 1003 ( Innføring i sosialt arbeid og sosiale problem i et flerkulturelt samfunn) og HSAR 3003 Bacheloroppgave .

Fag - og forskningsinteresser:  Rus, samfunn og kriminalitet, rus og sosialt arbeid, bolig - og velferdspolitikk, vitenskapsteori, overgangen barn - voksen i et individualistisk rettet samfunn, skolen som arena for utøvelse av sosialt arbeid.

Pågående prosjekter / publisering:

Medredaktør / artikkelforfatter til bokprosjekt:  Overgangen barn voksen blant unge i utsatte situasjoner ( red sammen med Turid Midjo)  

Artikkel om unge mødre i kontakt med barnevernets og deres prosess mot voksentilværelsen ( sammen med Turid Midjo)

Medredaktør til spesialnummer av European Journal of Social Work om nyliberalisme og sosialt arbeid ( sammen med Paul Michael Garrett, Edgar Marthinsen, Nina Skjefstad)  

Artikkel basert på offentlige dokumenter vedr holdninger til unge utenfor arbeidslivet med rusproblematikk ( sammen med Nina Skjefstad)

Artikkel om symbolsk makt og unge rusmiddelbrukere på boligmarkedet ( sammen med Riina Kiik)

Artikkel ( innsendt til fagfellevurdering) om barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere i skolen ( sammen med Per Åge Gjertsen og May Brit Hansen )

Nettverk 

FORSA Norge

Kettil Bruun Society for epidemiological and social research on alcohol and drugs

International Consortium of Social Development

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Juberg, Anne. (2016) "Because I deserve it": Self- assured welfare claimant action amongst marginalized young adults( 18-23) as an intake to current tendencies in the newer Norwegian welfare state. The Welfare Society - an Aim for Social Development.

Rapport/avhandling

  • Juberg, Anne. (2014) When not too far gone: A pragmatic- reflexive approach to substance and crime prevention in consumer society towards indicated 16-18-year old adolescents. 2014.
  • Juberg, Anne; Kiik, Riina; Johansen, Per Erling. (2012) "Alt henger på boligen- vi får ikke gjort noe uten den": Sosialfaglige utfordringer blant ungdom ( 16-23) i Trondheim som har rusvansker og boligbehov. 2012. ISBN 978-82-7570-266-9.
  • Juberg, Anne; Marthinsen, Edgar. (2011) Følgeforskning på "MIA - Mångfaldskompetens i företagen ger ökad konkurrensförmåga". 2011. ISBN 978-82-7570-255-3.
  • Juberg, Anne; Marthinsen, Edgar. (2011) Utvärderingsrapport 2011: Følgeforskning på "MiA - Mångfaldskompetens i företagen ger ökad konkurrensförmåga". 2011.
  • Juberg, Anne. (2005) Når Rusmiddelmisbrukere blir foreldre.En grasrotrapport. 2005. ISBN 82-994486-6-2.
  • Juberg, Anne; Friedrich, Eliassen, Grethe. (2004) Ta tak! : rus i skolen - et felles ansvar! : et rusforebyggende prosjekt med utgangspunkt i videregående skoler i Nord- og Sør-Trøndelag 2002-2004. 2004.
  • Juberg, Anne. (2002) "Livet selv kan gi det rette svar". 2002.