Bakgrunn og aktiviteter

For øyeblikket er jeg ansatt som forsker ved ISM. Her bistår jeg ulike forskningsgrupper som er involvert i HUNT-genes All-in prosjekt med å definere fenotyper relaterte til deres sykdomsdomene.

Jeg jobber også som stipendiat ved LBK hvor jeg forsker på genekspresjonsforskjeller mellom friske personer og pasienter med lungekreft.

Arbeidsoppgaver:

 • Genekspresjonsanalyser
 • Isolere totalRNA fra blod og biopsier
 • Etablere en metode for å isolere totalRNA (både mRNA samt miRNA) fra PAXgen- og Tempus-rør til RNA profilering
 • Sekvensering
 • SNPlex
 • Etablere SNPlex platform
 • Finne interessante single nukleotid polymorfismer (SNPs) i DNA-reparasjonsgener vha databaser
 • PCR optimalisering for amplifisering av svært lave konsentrasjoner av DNA

 

Arbeidserfaring:

 • 2016, juni – dd, Forsker, NTNU
 • 2010, september – dd, PhD-student, NTNU
 • 2007, juni – 2010, august, Vitenskapelig assistant, NTNU
 • 2007, februar – mai, Avdelingsingeniør, NTNU
 • 2006, juni, Avdelingsingeniør, NTNU
 • 1997 – 2008, Fullmektig bl.a., Sør-Trøndelag Politidistrikt

 

Foredrag og populærvitenskapelig formidling:

 • November 2011; Barneuniversitetet. Holdt foredrag om DNA for barn mellom 8 og 11 år.
 • Juni 2009;  Organiserte og representerte standen “Kroppen, celler, DNA, DNA” av “DNAniacs” – Hvor vi presenterte molekylærbiologisk forskning ved Det Medisinske Faktultet for publikum under åpningen av det nye sykehuset St.Olavs.
 • 25. september 2009 – 26. september 2009; Organiserte og representerte standen “Kroppen, celler, DNA, DNA” av “DNAniacs” på Forskningstorget i Trondheim. Vi vant pris for beste stand.
 • November 2009; Holdt foredrag med tittelen: “miRNAs as clinical biomarkers for lung cancer diagnosis, prognosis and prediction for therapautic response”
 • 14. oktober 2008 – 16. oktober 2008; Holdt foredrag med tittelen: “Local facility: SNPlex analysis”
 • 29. oktober 2007 – 30. oktober 2007; Holdt foredrag med tittelen: "SNPlex genotyping for analyzing EPOS material”
 • 12. september 2006 – 19. september 2006; Holdt foredrag med tittelen: “Polymerase chain reaction for amplification of ultra small quantities of DNA – Significance of DNA quality for efficiency and fidelity”.

 

Utdanning og opplæring:

 • 2009, våren; PhD kurs: Medisinsk statistikk II (KLMED8005)
 • 2008, høsten; PhD kurs: Medisinsk statistikk I (KLMED8004)
 • 2008, høsten; PhD kurs: Introduction to research (SMED8004)
 • 2008, mars; PhD kurs: Microarray technology and data analysis – med laboratorie øvelser (MOL8003).
 • 2008, mars; «Special Conference of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW):The Role of DNA Polymorphisms in complex traits and diseases.»
 • 2007, våren; PhD kurs: Proteinstrukturer (BT8108)
 • 2007, februar; Superbruker av Tecan Freedom EVOware. Praktisk og teoretisk forståelse av Tecan robot og Tecan Freddeom EVOware standard software.
 • 2005, sommeren; ENLINO (EN=environment, LI=Lithuania, NO=Norway); En lituansk-norsk masterprogram for masterstudenter. Miljøvitenskap som inkluderte biologisk mangfold og miljø ledelse, genetisk og evolusjonær toksikologi og molekylære metoder i økologi
 • 2001 – 2006; Master of Science in Biotechnology, Masteroppgave: “Polymerase Chain Reaction for Amplification of Ultra Small Quantities of DNA –  Significance of DNA Quality for Efficiency and Fidelity.”
 • 2000 – 2001; Mikrobiologi, økologi, kjemi
 • 1999 – 2000; Examen Philosophicum, Examen Facultatum; etikk og sosialantropologi

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Andre

 • Skogholt, Anne Heidi. (2016) A Modified Protocol Reduces the Gene Expression Differences Between the RNA stabilizing blood tubes PAXgene- and Tempus. NBS ; 2016-04-06 - 2016-04-07.
 • Sliper Midling, Anne; Skorpen, Frank; Klepstad, Pål; Skogholt, Anne Heidi. (2016) 50.000 nordmenn trenger mer morfin. Gemini [Avis]. 2016-07-06.
 • Skogholt, Anne Heidi. (2015) Gene expression differences in PAXgene and Tempus Tubes are reduced by the use of a modified protocol. Annual Meeting of NORBIS ; 2015-10-28 - 2015-10-30.
 • Elvestad, Maiken Bratt; Gjerde, Anne Heidi; Hanssen-Bauer, Audun; Fladvad, Torill; Gilljam, Karin Margaretha; Bergstrøm, Bjarte; Rye, Morten Beck; Muiser, Iwe; Junker, Asbjørn; Hu, Yi; Rakvag, Trude Teoline; Gundersen, Astrid; Olsen, Guro Dalheim; Mundal, Siv Boon; Løset, Mari. (2009) Forskningsdagene 2009. Forskningstorget [TV]. 2009-09-25.
 • Gjerde, Anne Heidi. (2008) SNPlex. Genomic approaches in human diseases (mol8007) . NTNU, Rigmor Austgulen; Trondheim. 2008-10-14 - 2008-10-16.
 • Gjerde, Anne Heidi. (2007) SNPlex genotyping for analyzing EPOS material. Smerte og Palliasjons gruppemøte ; 2007-10-29 - 2007-10-30.
 • Gjerde, Anne Heidi. (2006) Polymerase chain reaction for amplification of ultra small quantities of DNA - Significance of DNA quality for efficiency and fidelity. NBS Høstmøte . Norsk Biokjemisk Selskap (NBS); Røros. 2006-09-12 - 2006-09-19.