Bakgrunn og aktiviteter

Anna Krulatz er professor i engelsk ved Institutt for lærerutdanning ved Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet i Trondheim, Norge. Hun har doktorgrad i lingvistikk fra Universitetet i Utah. Hennes forskning fokuserer på flerspråklighet med engelsk, pragmatisk utvikling i voksenspråklere, CLIL og språklærerutdanning. Hun har publisert artikkler, undervisningstips og bokkapitler. Hun er aktivt involvert i det internasjonale TESOL-fellesskapet og faglig utvikling for EFL-lærere i Norge.

Research grants

Acquisition of English in the multilingual classroom (with Eivind Torgersen); The Research Council of Norway, 2018-2022

Increasing teacher awareness about the positive impact of multilingualism on the acquisition of English (with Eivind Torgersen); Sør-Trøndelag University College, 2015

Multilingualism in Trondheim public schools: Raising teacher awareness in the English as a Foreign Language classroom (with Eivind Torgersen and Anne Dahl); The Norwegian Ministry of Education and Research, 2014

Current teaching and supervision

LGU12008 English 1 module 2 (CBLT)

LGU52009 English 1 module 2 (CBLT)

LGU53003 English 2 (Second language acquisition)

LGU53002 BA thesis

EDU3080 Communicative Competence

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Neokleous, Georgios; Krulatz, Anna; Farrelly, Raichle. (2020) Handbook of Research on Cultivating Literacy in Diverse and Multilingual Classrooms. IGI Global. 2020. ISBN 9781799827221.