Bakgrunn og aktiviteter

  • Gruppeleder
  • Koordinering planlegging av time- og eksamensplan
  • Eksamensplan
  • Timeplan
  • Administrasjon av felles romresurser (gruppe- og undervisningsrom)
  • Systemkontakt TP (support, utvikling, kurs) for NTNU
  • Koordineringsgruppe TP (Studie-BOTT)