Bakgrunn og aktiviteter

Sykpeleier med spesialisering i geriatri

Master i Helsevitenskap NTNU 2006

Førstelektor  2015

Nåværende stilling Studieprogramleder for nytt studieprogram 2020 bachelor i sykepleie NTN

Tidligere prosjekter 

 • Veileder i Prosjekt veiledning Malvik sykehjem – veiledning av ansatte 2006
 • Deltagelse som representant for ASP i prosjekt mellom St Olav og HIST -  Tverrfaglig praksis på tvers av forvaltningsnivåer i 2006
 • Operativt ansvarlig Søbstadprosjektet –  Utprøving av modell for utvikling av klinisk blikk og praktiske ferdigheter hos studenter 2009
 • Prosjektleder Øya prosjektet  - utvikling av pedagogisk modell for studentaktiv avdeling 2008-2011
 • Delt prosjektledelse i Institusjon II prosjekt  - utvikling av modell for institusjon II praksis og fagutvikling på institusjonene 2010 - 2012

 

Felles for de prosjektene jeg har deltatt i og/eller har vært prosjektleder for er fokus på å utvikle nye praksismodeller for studenter og nye samarbeidsmodeller mellom HiST, ASP og praksisfeltet.

Artikler

 • Mohn Sneve A. m. fl Aktiv praksis (2011), Tidsskriftet Sykepleien, 2011/99 (09) s 68 – 70.

http://www.sykepleien.no/page/sykepleien/fagutvikling/fagartikler/vis?p_document_id=716814

 

 • Medby A. Haugan G. Studentgruppen i praktiske studier i sykehjem (2012). Vård i Norden, no 2/2012, s. 46 – 50.
  •  
 • Blekken, L.E. Medby, A.O. & Forbord, T. (2013) Læringsutbytte i sykepleiefaglig ledelse etter praksis der sykepleierstudenter overtok ansvaret for en avdeling, Sykepleien Forskning 2013 8(4):344-  352

 

Rapporter

 

 • Vi er en glemt avdeling (2000) rapport fra veiledningsprosjekt på Fauske sykehjem
 • Rapport fra tverrfaglig praksisprosjekt mellom St. Olav, AHS, ASP
 • Rapport fra veiledningsprosjekt Malvik sykehjem og AHS, ASP

 

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner