Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Flem, Aina Lian; Alseth, Ann Kristin. (2012) Sosialt arbeid med internasjonal og interkulturell fordypnin: Ny vår i eget fag og fagtilbud. Sosionomutdanningen i Trondheim 50 år - en utdanning til solidaritet.

Rapport/avhandling