Bakgrunn og aktiviteter

Ansvarsområder:

  • BtB - Bestillinger/inngående faktura o.l 
  • Oppdragsavtaler/reiseregninger eksterne 
  • Refusjon av utlegg i praksis (studenter) - saksbehandling
  • TP - rom/timeplanlegger IHG